Dokumenty

DOKUMENTY K HISTÓRII KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE

Pamätný spis o trase Košicko-bohumínskej železnice

 

Koncesná listina Košicko-bohumínskej železnice (26. 6. 1866)

 

Cestovný poriadok Košicko-bohumínskej železnice z roku 1913
(dokument je zbierkovým predmetom Považského múzea a preto ak ho chcete použiť alebo verejne šíriť, kontaktujte koordinátorov stránky)

 

Návestné predpisy Košicko-bohumínskej železnice z roku 1913
(dokument je zbierkovým predmetom Považského múzea a preto ak ho chcete použiť alebo verejne šíriť, kontaktujte koordinátorov stránky)

 

Ak máte aj vy zaujímavé fotografie či dokumenty, neváhajte nám ich poslať na nižšie uvedené adresy. Zverejníme ich tu na stránke alebo na pripravovanej výstave.