Výstava na Budatínskom hrade

150. výročie Košicko-bohumínskej železnice sme sa rozhodli pripomenúť si aj skromnou výstavou v areáli Budatínskeho hradu v Žiline (hospodárska budova – drotársky pavilón). Dostupná tu je od 24. júla do septembra 2021.

Súčasťou výstavy budú aj známe reprodukcie fotografií Schielda a Geisslera z roku 1871, na ktorých sa dá vždy nájsť niečo nové. Predstavu o tom, ako vyzerala výpravná budova v tomto období s vnútorným vybavením znázorní model takejto budovy III. triedy v mierke 1:24, ktorú špeciálnu pre túto príležitosť vyrobil Peter Šimko. „Podarilo sa to vďaka tomu, že sa zachovali normálie pre staničné budovy zachytávajúce všetky detaily od muriva až po nohu telegrafného stolíka. Našou snahou bolo použiť čo najviac autentického materiálu, takže diváci uvidia skutočné tehly, omietky a drevo. Ďalšie exponáty, ktoré dopĺňajú výstavu, sú väčšinou písomného charakteru. Sú to však autentické dokumenty vydané priamo Košicko-bohumínskou železnicou alebo s ňou úzko súvisia svojím označením či pôvodom. Žiaľ, veľa predmetov, ktoré by pochádzali priamo z podniku Košicko-bohumínskej železnice, sa na Slovensku nezachovalo. Je to asi preto, že od roku 1918 už prevádzku na Košicko-bohumínskej železnici zabezpečovali Československé štátne železnice a úradný zánik podniku je datovaný do roku 1941. Čo však ešte stojí, sú niektoré výpravné budovy, strážne domy, hoci mnohokrát schátrané alebo prestavané pre potreby súčasnosti. Sú však mementom, spomienkou na staré časy Košicko-bohumínskej železnice,“ doplnil Peter Šimko.