Dokumenty

DOKUMENTY K HISTÓRII KOŠICKO-BOHUMÍNSKEJ ŽELEZNICE

Pamätný spis o trase Košicko-bohumínskej železnice

 

Koncesná listina Košicko-bohumínskej železnice (26. 6. 1866)

 

Ak máte aj vy zaujímavé fotografie či dokumenty, neváhajte nám ich poslať na nižšie uvedené adresy. Zverejníme ich tu na stránke alebo na pripravovanej výstave.