Publikácia o Košicko-bohumínskej železnici

Záverečným výstupom celého vyše dvojročného projektu, ale aj našej dlhoročnej výskumnej a akvizičnej činnosti k téme Košicko-bohumínskej železnice, bude nová monografia. Vzhľadom na rozsah témy a ďalšie okolnosti vyjde v priebehu roku 2022. Bude to prvý diel rozsiahlejšieho projektu, zameraný na vývoj Košicko-bohumínskej železnice od jej vzniku po rok 1918. Rozsah publikácie je odhadovaný na približne 250 strán a nájdete v nej vyše 300 obrázkov zo zbierok rôznych pamäťových inštitúcií na Slovensku, v Česku, Rakúsku a Maďarsku. Dozviete sa v nej mnoho o vývoji spoločnosti, vozňoch i staniciach našej tepny severného Slovenska. Tešíte sa tak ako my?