Košicko-bohumínska železnica

Najdlhšia slovenská železnica bola od počiatku až do roku 1941 súkromným podnikom. Jej cieľom bolo prepojenie hospodársky významných ložísk železa a hámrov na Spiši so železiarňami v Třinci či zdrojmi surovín v karvinskej oblasti.

Jednotlivé úseky boli otvárané nasledovne:

Bohumín – Český Těšín   5. 5. 1869
Košice – Kysak – Prešov   1. 9. 1870
Český Těšín – Žilina   8. 1. 1871
Žilina – Poprad   8. 12. 1871
Poprad – Spišská Nová Ves   12. 12. 1871
Spišská Nová Ves – Kysak   12. 3. 1872.

Podrobne o histórii železnice sa dozviete tu.

Projekt 150 rokov KBŽ

Hoci boli jednotlivé úseky trate otvárané postupne v rokoch 1869 – 1872, naším cieľom je v roku 2021, kedy si pripomíname 150 rokov od uvedenia väčšiny tratí do prevádzky, pripomenúť si toto výročie rôznymi aktivitami, ako:

  • putovná výstava
  • seminár
  • publikácia
  • jazdy historických vlakov.

Všetkých záujemcov o históriu trate a železníc všeobecne pozývame zapojiť sa do pripomenutia si výročia. Uvítame i ďalšie Vaše aktivity a návrhy, ktoré radi spropagujeme na tejto stránke a pomôžeme s ich realizáciou.

Prehľad a časový harmonogram pripravovaných aktivít a podujatí

(zatiaľ prázdne)